Home Toggle

“Een door tijd en ruimte reizend beeldend kunstenaar”


In mijn kunst verbind ik mij met oude plekken op aarde. Plaatsen in het landschap waar onze voorouders hun heiligdommen oprichtten zoals steencirkels, leylijnen, tempels en kerken. Al jaren reis ik de wereld over om deze ‘krachtplaatsen’ zelf te bestuderen en te ervaren. Om de grond, de aarde, de stenen en de plek zelf, daadwerkelijk te voelen. Mijn gewaarwordingen vertaal ik in schilderijen of beelden, tot de essentie geabstraheerd. Om op deze manier het ‘oude weten’ op een nieuwe eigentijdse manier zichtbaar te maken.Met mijn kunst wil ik bijdragen aan de kloof tussen wetenschap en intuïtie (daarmee ook de dialoog aangaan met onderzoekers op het grensvlak van onder meer archeologie en geologie). Het oudste cultuurgoed op een nieuwe manier zichtbaar maken en daarmee aandacht brengen naar de waarde van de aarde’.
Nelleke de Noo

nelleke rechts